Koroner Anevrizma

Koroner Arter Anevrizma (KAA) prevalansı % 0.1-5 arasında değişmektedir ve erkeklerde daha sıktır. Genellikle asemptomatiktir. Tipine göre gerçek ya da pseudoanevrizma olarak sınıflandırılabilir. Şekline göre ise sakküler ya da fusiform şekilli olabilir. Sakküler tipi çok daha nadirdir. En sık etyolojik neden atherosklerozdur. Bunun dışında konjenital, mikotik, vaskülitik, konnektif doku hastalığına sekonder, travmatik ya da iatrojenik nedenli olabilir.

72 yaşında belirgin bir yakınması olmayan erkek hastada 3D MIP ve 2D MPR görüntülerinde LAD-ramus intermedius bifurkasyosunda 7 mm çapında sakküler anevrizmatik dilatasyon görülüyor.

© 2017 Centermed Plus İleri Görüntüleme Merkezi
centermed.com.tr | centermedplus.com.tr

Yukarı