UroNav Füzyon Biopsi Sistemi

ÜroNav fusion biopsi sistemi Invivo tarafından geliştirilmiş olup Philips çatısı altında bulunan bir firmadır.

Invivo 25 yılı aşkın bir süredir prostat ve meme gibi belli spesifik konularda çözüm üreten bir firmadır.

ÜroNav fusion biopsi sistemi Amerika’da NIH tarafından geliştirilmiş olup Türkiye’den bir radyolog da Amerika’da sistemin AR-GE çalışmalarında bulunmaktadır.

Kullanıcı gözüyle değerlendirildiğinde bir fusion sisteminin radyoloji ile olan işbirliği, hız ve öğrenim anlamında zaman açısından önemlidir.

MR çekildikten sonra radyoloji bölümünde değerlendirilmeye başlanan işlem DynaCAD yazılımı ile ayrı bir ortamda, ayrı bir ürün olarak radyoloji kullanımına sunulmaktadır.

Radyoloji tarafından işaretlenen görüntüler istenilen zamanda UroNav tarafından alınarak, ki bu Network ya da herhangi bir platform olabilir, fusion biopsi sistemi kullanılmakta, alınan biopsiler patoloji değerlendirilmesinden sonra sisteme tekrar girilerek istenilirse radyoloji tarafından tekrar değerlendirmek için DynaCAD’e gönderilmektedir.

Bir anlamda radyoloji, üroloji ve patolojinin multidisipliner çalışması ile devam eden bir learning curve sahiptir.

Diğer bir konu biopsi süresi olup ilerleyen zamanlarda artan talep nedeniyle fusion biopsisinin hızı klinikler açısından çok önemli olacaktır.

Yurtdışında gözlem için gidilen bir klinikte hastanın kapıdan girişi, daha sonra biopsi hazırlığı, lokal anestezisi, fusion biopsi işlemi, tekrar giyinip kapıdan çıkma süresi yaklaşık 15 dakikayı geçmemektedir.

Öğrenim eğrisi standart bir TRUS biopsisinden farklı olmayıp sadece ÜroNav’ın eklenerek iğnenin nereden biopsi alacağının gösterilmesi prensibine dayanmaktadır. Dolayısı ile işleyiş birebir aynı olup öğrenim eğrisi açısından ekstra bir külfet getirmemektedir.

Fusion biopsisinin detay iş akışına girdiğimiz zaman karşımıza bazı parametrelerçıkıyor.

  • Gland Segmentasyon
  • Region of Intrest (ROI),
  • Füzyonun 2 boyutlu (2D) mu, 3 boyutlu (3D) mu olacağı,
  • Elastik mi, Rijit mi füzyon kullanılacağı
  • Transrektal veya Transperineal biopsi seçeneği,
  • Gerçek zamanlı biopsi, sistematik biopsi, retrospektif füzyon

gibi kolay anlaşılabilecek bazı kritik aşamalar var:

Bunların tek tek üzerinden geçersek,

Gland Segmentasyonu, normalde tüm sistemlerde MR sekanslarının her biri üzerinden prostat konturlarının çizilmesi ile gerçekleştiriliyor. Bu işlem normalde uzun bir süre gerektirdiği için genelde radyolog tarafından 2-3 kesitte bir konturlama yapılıp yazılımın bunu birleştirmesi isteniyor. Tabiiki bu, ne kadar az konturlama yapılırsa manuel olarak hassasiyetin o kadar düşeceği anlamına geliyor. DynaCAD yazılımı, invivor biopsiden ve 10 yılın ötesinde bir geçmişten gelen AR-GE çalışması tecrübesiyle, gland segmentasyonu ve ROI için ayrı bir platform kullanmaktadır. Bu sayede az sayıda kesitten konturlama yapılsa dahi, segmentasyon işlemini 3D ve otomatik olarak hassa bir şekilde oluşturabilmektedir.

Bir diğer konu füzyon biopsinin 2D mi-3D mi yapılacağı, yani 2D olan MR kesitleri ile 2D olan ultrason kesitlerinin 2 boyut ile üst üste getirilmesi veya 3D olarak birleştirilmesi söz konusudur.

2D MR görüntüleri ve ultrasonda hastanın sol lateral ya da litotomi pozisyonundaki görüntüleri alınıyor. Ancak hiçbir zaman MR ve ultrason kesitlerinde, prostatın uzaysal konumu birbiri ile tam olarak uyuşmamaktadır. Bu nedenle 2D görüntüleri birleştirme konusunda birçok zorluklar ortaya çıkmaktadır.

Bunun yerine 3D olarak elimizde olan MR görüntüsünü yine ultrasonik olarak prostatın 3D elde edilmiş görüntüsü ile birleştirdiğimizde çok daha iyi sonuçlar elde edilmektedir.

Diğer konu ise bu birleştirme işleminde Elastik ve Rijit denilen iki tekniğin kullanılmasıdır. Dünya üzerinde bir çok firma füzyon biopsi işlemi ile uğraşmakta olup bazıları Elastik, bazıları da Rijit füzyonu tercih etmekte ve savunmaktadır. Fakat transrektal ultrason işleminde probun prostata baskısı sonucunda glandda bir deformasyon ve aynı zamanda lezyon koordinatlarında bir kayma ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 3D MR görüntüsünün de bu distorsiyona ve deformasyona göre aynı miktarda deforme edilerek üst üste birleştirilmesi gerekmektedir. Bu işleme Elastik füzyon denmektedir.

Ultrason sırasında prob basısına bağlı deformasyon olmasına karşın, hiçbir değişiklik yapmadan MR görüntüsü ile birleştirilmesine de Rijit füzyon denilmektedir.

Güncel pratiğe göre, anteriorda distorsiyon oluşan bölgelerde elastik füzyon daha başarılı iken, posteriorda distorsiyon oluşmayan bölgedeki lezyonlar için ise Rijit füzyonu tercih etmek daha uygun görülüyor.

UroNAV her ikisini aynı anda yapabilen bir yazılıma sahiptir. Bu sayede, hem Rijit, hem de elastik füzyonu birlikte kullanmanız mümkün olabilmektedir.

Transrektal biopsinin dışında, transperineal template biopsi istenmesi durumunda sistemin buna evrelenmesi, eklenmesi mümkündür. Her iki transrektal ve transperineal biopside alınan verilerin tedavi modülleri ile birleştirilerek HIFU ya da Cryo-ablasyon gibi işlemlerde kullanılması, hatta bu odaklarının HIFU sistemine direk transferi mümkündür. UroNav’da aynı zamanda biopsi işlemi real-time, free hand dediğimiz probu hekimin kullanabildiği ve eliyle istediği gibi odağa ulaştığı şekilde biopsi gerçekleştirilmektedir.

Sistemin çalışma prensibi;

Bir hasta üzerinde sabit duran bir manyetik alan jeneratörü ve ultrason probunu takip eden bir sensör mevcuttur.

İlk olarak, prostat görüntüsü 3D ultrasonik olarak elde ediliyor. Prostatın glandın aksiyel planda taranmasıyla, prostat glandın hacimsel görüntüsü 3D olarak çıkartılıyor.

Daha önceden DynaCAD tarafından 3D MR görüntüsü de elde edildiği için bu iki 3D görüntünün birleştirilerek füzyon yapılması işleminden sonra karşımızda biopsi alınması gereken odaklar hazır bekler hale geliyor. Bu nedenle normal bir transrektal biopsiden ne süre ne de pratik olarak çok bir farkı yoktur.

UroNav’ın kullanım ekranı 4 kareden oluşmaktadır. Sol üstte real-time ultrason görüntüsü, altında onunla senkronize olarak çalışan MR görüntüsü, sağ üstte sagital görüntü ve sağ altta da 3D prostat ve lezyon görüntüsü mevcuttur.

Aynı zamanda, ultrason kristalinin kestiği böm de ekranda eş zamalı izlenebildiğinden, lezyonun hedeflenmesi rahatlıkla görülebilmektedir.

Peki MR görüntülerinin olmadığı hastalarda ya da her hastaya MR füzyon biopsi yapmak istenilmediği durumda UroNav bize ne fayda sağlar;

Sistematik biopsiyi daha objektif ve doğru yapmamızı sağlar.

Ultrasonik olarak prostat gland 3D tespit edildikten sonra sistemde 12 kadran veya isenilirse farklı bir biopsi protokolü seçilir. Navigasyon yardımı ile gerçek yerlerinden sistematik olarak doğru biopsi yapmamız sağlanır. Sistem her alınan Core’un yerini kaydeder ve böylelikle başarı şansı daha fazla sistematik bir biopsi elde edilir. İlerleyen zamanlarda aynı hastanın MR’ının çekilmesi ve şüpheli odaklarının tespit edilmesi durumunda ise MR görüntüleri daha önce yapılan normal sistematik biopsi ile birleştirerek, bir anlamda retrospektif füzyon yapılarak, biopsi alınan yerler ile MR’daki şüpheli odakların uyumluluğu gösterilir.

Tüm prostat biopsilerin, MR ile füzyon olsun ya da olmasın, UroNav üzerinden yapılarak biopsi verilerinin kaydedilmesi sonraki takipler açısından büyük yarar sağlammata ve tanıya gitme doğruluğumuzu arttırmaktadır.

Sonuç olarak UroNav, 3D boyutlu otomatik konturlama ve 3D füzyon yapabilen, transrektal veya transperineal füzyon, rijit ve/veya elastik füzyon seçenekleri sunan, sistematik biopsi için navigasyon yaptıran ve retrospektif füzyona olanak tanıyan, bütün bunları birarada yapabilen tek sistemdir.

Referanslara baktığımızda, Amerika’da bulunan kanser merkezlerinin % 88’i ve ilk 20’de bulunan üroloji kliniklerinin 16’sı UroNav kullanmaktadır.

© 2017 Centermed Plus İleri Görüntüleme Merkezi
centermed.com.tr | centermedplus.com.tr

Yukarı