Loading...

Koroner ve Kardiyak BT Anjiyografi

Koroner BT Anjiyografi:
Ailesel kalp hastalığı riski yüksek olan göğüs ağrılı hastalarda koroner arter darlık riski yüksek olduğundan, laboratuvar bulguları ve testler normal olsa bile kalp damarlarının görüntülenmesi gerekmektedir.

Merkezimizde bulunan en son teknoloji 640 kesitli BT cihazı ile kalbi besleyen damarların (koroner arterler) görüntülenmesi yapılmaktadır. BT anjiyografi, kasık damarından girilerek yapılan kateter anjiyografisi işlemine kıyasla hasta için oldukça zahmetsiz bir işlemdir. Saliselerle ölçülen hızlı çekim avantajı sayesinde az miktarda kontrast madde kullanılarak kalp damarların görüntülenebilmesi ve oldukça düşük radyasyona maruz bırakması kateter anjiyografi işlemine olan diğer üstünlükleridir.

Kalp damarlarının yanı sıra kalp odacıkları, kalp kası, kalp zarı, ana damarlar ve görüntü alanına giren akciğer dokusu da değerlendirilir.

Kalsiyum skoru tarama yöntemi ile kalp damarlarına ait kireçlenmeler ayrı bir tetkik olarak veya koroner BT anjiyografi ile birlikte değerlendirilmektedir.

Düşük radyasyon dozu ile hacimsel görüntüleme özelliği sayesinde By-pass ameliyatı geçirmiş veya stent takılmış hastalarda greft açıklığı BT anjiyografi ile  güvenli bir şekilde değerlendirilebilmektedir.

Doğumsal kalp-damar hastalıklarında tanı:
Bebeklerde ve çocuklarda doğumsal kalp damar hastalıkları, yüksek radyasyona maruz bırakan kateter anjiyografiye gerek kalmadan, hızlı çekim tekniği ve düşük radyasyon dozu avantajları sayesinde 640 kesitli BT anjiyografi ile tanınır.