640 Kesitli BT
Bir çok vücut bölgesini ilgilendiren damarsal hastalıkların tanısı için beyinden ayak ucuna kadar geniş alan taramaları gerekebilmektedir. 640 kesitli BT'nin hızlı çekim özelliği sayesinde birkaç anatomik bölge aynı anda, tek bir bölge için gerekli az miktarda kontrast madde kullanılarak değerlendirilebilmektedir.

Kalp ve Kalp Damarlarının Görüntülenmesi
Yakın zamana kadar kalbi besleyen damarların anjiografik görüntülenmesi kasıktan kateter girilerek yapılır, hasta yüksek miktarda ışın alır, fazla miktarda kontrast madde kullanılır ve hastaların işlem sonrası normal yaşamına dönmesi birkaç günü alırdı.

Teknolojik ilerlemeler sayesinde kalp damarlarına ait darlıkların Bilgisayarlı Tomografi ile değerlendirilmesi giderek yaygınlaşmaktadır. Teknolojinin geldiği en son noktada, Merkezimizde mevcut olan en son teknoloji 640 kesitli BT cihazı ile oldukça düşük miktarda X-ışını ve daha az miktarda kontrast madde kullanımı ile, bir kalp atımının dörtte biri kadar kısa bir sürede, röntgen çektirme kolaylığında kalp damarlının görüntülenmesi gerçekleştirilebilmektedir. BT koroner anjiografi ile, stent gerektiren darlıkların saptanması ve stent hazırlığının önceden yapılması kardiyologlar için işlem öncesi büyük avantaj sağlamaktadır.

By-pass cerrahisi sonrası değerlendirme daha geniş bir alanı incelemeyi gerektirdiğinden hızlı çekim ve az radyasyon özelliğine sahip 640 kesitli BT cihazı büyük avantaj sağlamaktadır.

Koroner kalsiyum skoru:
Kontrast madde kullanılmaksızın kalp damarlarına ait kalsiyum birikimi gösteren plak oluşumları saptanır.

Kalp Fonksiyonlarını değerlendirme:
Koroner BT Anjiografinin yanısıra ek bir hazırlık yapılmadan beraberinde kalp fonksiyonlarına ait inceleme yapılabilmekte, ayrıca kalp dışı yapılar da (ana damarlar ve akciğerler) değerlendirilebilmektedir.

Doğumsal kalp-damar hastalıklarında tanı:
Bebeklerde ve çocuklarda, yüksek radyasyona maruz bırakan kateter anjiografiye gerek kalmadan doğumsal kalp damar hastalıklarının tanısı konur.

Nörolojik Görüntüleme:
Cihaz içerisinde hasta hareket etmeden 16 cm lik bir alandan 0,3 sn den kısa sürede görüntüler elde etme özelliği sayesinde;

- Beyin damarlarına ait doğumsal hastalıklar seri BT anjiografik görüntülerle tanınır.

- Beyin tümörlerinin tanısı ve tedaviye yanıtı perfüzyon inceleme ile değerlendirilir.

- Beyin damar tıkanıklıkları hızlı bir şekilde saptanarak erken tedavi seçimi açısından klinik yönlendirme yapılır.

Ortopedik Görüntüleme:
640 kesitli BT' nin ortopedik görüntülemede en önemli avantajı, hızlı çekim ve oldukça düşük radyasyon dozu özelliklerinin birleşmesi ile eklemlere ait fonksiyonel bozuklukların değerlendirilmesine olanak tanımasıdır. 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü anatomik değerlendirmeye fonksiyonel değerlendirme de eklenerek 4 boyutlu görüntüleme yapılabilmektedir.Hızlı Randevu Formu

Kişisel bilgilerimin kullanılmasına ve iletişime geçilmesine izin veriyorum.