Meme MRI meme kanseri ve diğer meme hastalıklarının tanı ve izleminde günümüzdeki en hassas görüntüleme yöntemlerinden birisi olup, meme kanseri erken tanısında ve dolayısıyla sağkalımda özel bir öneme sahiptir. MRI ile meme kanserlerinin yaklaşık %70 'i tümör 1 cm 'den daha küçük bir boyuttayken saptanabilir.

Memenin manyetik rezonans yöntemi ile görüntülenmesi esnasında iyonizan radyasyon maruziyeti yoktur. Çekim esnasında, daha net ve kesin görüntüler elde etmek amacıyla damar yolu ile kontrast madde uygulanmaktadır.

Neden ihtiyaç duyulur?

  • Meme kanseri riski yüksek olan kişilerin taranması amacıyla
  • Selim ve habis kitlelerin büyüklüğünü saptama, ayırıcı tanı ve yayılımlarının saptanmasında
  • Ameliyat öncesi evrelemede
  • Aynı ya da diğer memede farklı tümör odaklarını saptamada
  • Meme başı dönüklüğü olan hastaların kesin tanısı amacıyla
  • Meme kanseri ameliyatının hastaya en uygun şekilde planlanmasında
  • Yoğun meme dokusuna sahip kişilerin tanı ve izleminde
  • Meme implantlarının (protezlerinin) yırtılma ve izleminde
  • BRCA 1 ve BRCA 2 geni taşıyan kişilerin tanı ve izleminde
  • Erken yaşta meme kanseri ya da başka bir hastalık nedeni ile meme bölgesine yapılan radyoterapinin etkilerini izlemede

MRI İleri Uygulamaları

Tüm Vücut MRI

Kardiyak (Kalp) MRI

Multiparametrik Prostat MRI

Manyetik Rezonans Anjiyografi (MRA)

Prostat MRI

Meme MRI

Fonksiyonel MRI (fMRI)

Dinamik Pelvis MRI ve MR Defekografi

Kranial (Beyin, Baş, Boyun) MRI

Batın ve Alt Batın (Pelvis) MRI

MRI Enterografi
Hızlı Randevu Formu

Kişisel bilgilerimin kullanılmasına ve iletişime geçilmesine izin veriyorum.