Tüm vücut manyetik rezonans görüntüleme (MRI) iyonizon radyasyon kullanılmayan ve temel bir çekirdek protokol ile tüm vücudun baştan aşağı görüntülenebildiği ileri bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Tüm çekim 30-40 dakika kadar kısa bir sürede tamamlanır.

Hızlı, ağrısız, hassas ve invaziv olmayan, maliyet etkin bir yöntemdir. Eğer çekim esnasında ihtiyaç duyulursa, şüpheli bir bölge ya da anomali görülürse bu bölgeler daha detaylı incelenebilir. Bu durumda çekim süresi uzayabilir. Bazı hastalarda ve bazı klinik durumlarda; kemik sintigrafisi, bilgisayarlı tomografi (CT) ve ultrasonografi (USG) gibi yöntemlere kıyasla avantajlı bir yöntemdir.

Kanser ve daha pek çok hastalığın tanısı, tedavisi ve tedaviye yanıtın incelenmesinde eşsiz yöntemlerden biridir. Yüksek riskli hastaların (örneğin; Li-Fraumeni Sendromu) taranmasında önemlidir. Tüm bu özellikleriyle koruyucu ve önleyici hekimliğin önemli parçalarından birisidir.

Neden ihtiyaç duyulur?

Baş – boyun bölgesi:

 • Beyin hasarları
 • Kan damarı hasarları (örneğin; anevrizmalar)
 • İnme (CVA)
 • Omurga ve omurilik yaralanmaları
 • Göz ve iç kulak problemleri
 • Kanser metastazları

Göğüs bölgesi:
 • Kalp ve kalp kapaklarının yapısal anomalileri
 • Kalp ve kalp çevresi dokuların iltihabı
 • Kalp ana damarları tıkanıklıkları
 • Kalp krizi sonrası oluşan doku hasarları
 • Akciğer kanseri

Karın ve pelvis bölgesi:
 • Karaciğer ve hastalıkları
 • Pankreas hastalıkları
 • Böbrek hastalıkları
 • Prostat hastalıkları
 • Yumurtalık hastalıkları
 • Kolorektal kanserler

Kemik ve eklemler:
 • Enfeksiyonlar
 • Kemik ve eklem hasarları
 • Kanserler
 • Omurga disklerindeki problemler

Meme:
 • Meme kanseri taraması
 • Meme implantları yırtılması ya da hasarı

Diğerleri:
 • Multipl Myelom
 • Malign Melanom
 • Lenfoma
 • Metastatik kanserler


Not: ABD’de bazı koruyucu hekimlik organizasyonları tarafından akciğer kanseri, kadınlarda meme, rahim (uterus), yumurtalık (over) kanserleri, kolorektal kanserler, erkeklerde; prostat, kolorektal kanser riski yüksek olan erişkinlerin düzenli olarak taramasının yapılması tavsiye edilmektedir.

Tümör varlığı gibi kuşkulu durumlarda MRI eşliğinde / kılavuzluğunda biyopsi de mümkündür.

,
MRI İleri Uygulamaları

Tüm Vücut MRI

Kardiyak (Kalp) MRI

Multiparametrik Prostat MRI

Manyetik Rezonans Anjiyografi (MRA)

Prostat MRI

Meme MRI

Fonksiyonel MRI (fMRI)

Dinamik Pelvis MRI ve MR Defekografi

Kranial (Beyin, Baş, Boyun) MRI

Batın ve Alt Batın (Pelvis) MRI

MRI Enterografi
Hızlı Randevu Formu

Kişisel bilgilerimin kullanılmasına ve iletişime geçilmesine izin veriyorum.