Vakumlu Meme Biyopsi manyetik rezonans görüntüleme , mamografi ya da ultrasonografi kılavuzluğunda histopatolojik tanı amacıyla şüpheli bölgeden meme dokusu örneklerinin alındığı, minimal invaziv, girişimsel bir işlemdir. Kullanılan kılavuz yönteme göre ilgili işlem odasına alınırsınız. Lokal anestezi uygulandıktan sonra biyopsi iğnesinin hedef dokuya yönlendirileceği yere küçük bir kesi yapılır. Otomatik bir mekanizma ile yaklaşık 12-24 örnek olacak şekilde doku parçaları alınır ve inceleme amacıyla patoloji laboratuvarına gönderilir. Lezyon bölgesine küçük bir metal klips yerleştirilir. İşaretleme olarak tanımlanan bu işlem daha sonraki olası cerrahi işlemler için yer belirleyicidir. Cerrahi bir girişim gerekmiyorsa bu klipsin çıkarılması gerekmez.

Neden ihtiyaç duyulur?

Meme dokusunda görülen şüpheli kitle ve lezyonların selim mi habis mi olduğunu belirlemek ve tedavi planlamasında gerekli olacak hücre tipinin ayırıcı tanısı için kullanılan oldukça hassas bir yöntemdir. Özellikle kalsifikasyon görülen ya da küçük lezyonların tanısında öne çıkan bir işlemdir.

Başlıca inceleme alanları

- Hastanın kendisi ya da hekimi tarafından el ile yapılan muayenede ele gelen kitle varlığında
- Herhangi bir görüntüleme yönteminde saptanan kitle, lezyon veya kalsifikasyon ( kireçlenme ) gibi şüpheli durumların varlığında
- Saptanan lezyonların küçük ve tam hedefe ulaşılmasının zor olduğu şüpheli alanların varlığında

Riskli midir?

Bu girişimsel biyopsi yöntemi komplikasyon olasılığı düşük oldukça güvenli bir işlemdir. Kanama, hematom, enfeksiyon gibi nadir sorunlar yaşanabilir. Hekiminiz bu konuda gereken önlemleri alacaktır.

Nasıl hazırlanmalıyız?

Hastaneye yatış gerektirmeyen, ayaktan hasta olarak uygulanan bu işlem öncesinde açlık ve sedasyon gerekmez.

İşlem öncesinde hekiminizi özellikle allerji, kanama, pıhtılaşma bozuklukları gibi mevcut hastalıklarınız konusunda bilgilendirmeniz önemlidir.

Ayrıca; pıhtılaşma önleyici ilaçlardan aspirin, klopidogrel, warfarin ve benzeri ilaçlar kullanıyorsanız kanama riskini önlemek için hekiminizin randevu öncesinde yapacağı uyarılara dikkat etmelisiniz.

İşlem sonrasında kesi bölgesi bir bandaj ile kapatılır. Kısa bir süre gözlem altında tutulduktan hemen sonra günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz. Bandaj çıkarılana kadar banyo yapmanız uygun değildir. Yara bölgesinde görülebilecek hafif ağrı, kaşınma gibi olası sorunlar genellikle 1-2 hafta içinde iyileşir.

Hızlı Randevu Formu

Kişisel bilgilerimin kullanılmasına ve iletişime geçilmesine izin veriyorum.