Prostat MRI prostat bezi ve komşu dokuların görüntülenmesini sağlayan non-invaziv bir yöntemdir. Prostat kanseri erken tanısı yanısıra yayılımının değerlendirilmesinde, enfeksiyon, benign prostat hiperplazisi (BPH) ve doğumsal anomalilerin tanısında da etkinliği yüksek bir incelemedir.

Bu yöntem ile prostat kanseri varlığından kuşkulanılırsa kesin tanı için gerekli olan biyopsisine doğru alandan yapılabilmesini sağlar. Eğer kanser varlığına ait herhangi bir kuşku yoksa biyopsi yapılmasına ihtiyaç duyulmayabilir.

Neden İhtiyaç Duyulur?
  • Prostat kanseri,
  • Prostat hiperplazisi,
  • Enfeksiyon,
  • Doğumsal anomaliler

Bu görüntüleme yöntemi için 8 saat öncesinden aç karnına ve randevu saatinizden 90 dakika daha erken gelmeniz gerekmektedir.

Ön hazırlık ve diğer bilgiler için Manyetik Rezonans Görüntüleme başlığını tıklayınız

MRI İleri Uygulamaları

Tüm Vücut MRI

Kardiyak (Kalp) MRI

Multiparametrik Prostat MRI

Manyetik Rezonans Anjiyografi (MRA)

Prostat MRI

Meme MRI

Fonksiyonel MRI (fMRI)

Dinamik Pelvis MRI ve MR Defekografi

Kranial (Beyin, Baş, Boyun) MRI

Batın ve Alt Batın (Pelvis) MRI

MRI Enterografi
Hızlı Randevu Formu

Kişisel bilgilerimin kullanılmasına ve iletişime geçilmesine izin veriyorum.