Dinamik Kontrastlı BT Tetkikleri
Özellikle karın içi organlara ait incelemelerde kontrast öncesi ve sonrasında birçok fazda çekim yapılması gerekmektedir.

Bu durum önceleri hastanın aldığı dozun yüksek olmasına neden olmakta idi. Düşük radyasyon dozuna maruz bırakması sayesinde karaciğer, pankreas ve böbrek gibi organlara ait kitlelerin tanısı ve damarsal yapılarla ilişkisi çok fazlı BT inceleme ile güvenle yapılabilmekte ve perfüzyon görüntüler oluşturulabilmektedir.

Hızlı Randevu Formu

Kişisel bilgilerimin kullanılmasına ve iletişime geçilmesine izin veriyorum.