Tüm Vücut BT Anjiyografi
Bir çok vücut bölgesini ilgilendiren damarsal hastalıkların tanısı için beyinden ayak ucuna kadar geniş alan taramaları gerekebilmektedir. 640 kesitli BT'nin hızlı çekim özelliği sayesinde birkaç anatomik bölge aynı anda, tek bir bölge için gerekli az miktarda kontrast madde kullanılarak değerlendirilebilmektedir.

5 sn. den kısa bir sürede tüm vücut damarları taranabilmektedir. Damar tıkanıklıkları, yapı bozuklukları ve baloncuk oluşumları, damarsal iltihabi durumlar değerlendirilebilmekte ve girişimsel damar tedavileri sonrası kontrol incelemeler yapılabilmektedir.

İşlem, kan alma kolaylığında, kol damarından kontrast madde verilerek yapıldığından sonrasında günlük aktiviteyi engellememektedir.

Damarların yanı sıra beraberinde organların da değerlendiriliyor olması, BT anjiyografinin klasik anjiyografi işlemine olan üstünlüğüdür.

Hızlı Randevu Formu

Kişisel bilgilerimin kullanılmasına ve iletişime geçilmesine izin veriyorum.