Renkli Doppler Ultrasonografi
Doppler USG ultrason, ile kalp ve kan damarlarının içindeki kan akım hızı ve yönünün değerlendirildiği non-invaziv bir görüntüleme yöntemidir. Ses dalgaları damarlardaki kan hücrelerinden yansır; renkli doppler ultrasonografi bir bilgisayar aracılığıyla bu ses dalgalarının yansımasının renkli olarak görüntülenmesidir.

Neden ihtiyaç duyulur?

  • Bacaklarda ağrı veya ödem benzeri derin ven trombozu belirtisi görülen hastalarda
  • Toplardamarlar (venler), atardamarlar (arterler) ve kalp kan akımının değerlendirilmesinde
  • Daralmış ya da tıkalı arterlerin incelenmesinde; (Örneğin, Carotis Arter Doppler USG)
  • Kan damarlarının içindeki tümörlerde
  • Atardamarlardaki balonlaşma yani anevrizmaların değerlendirilmesinde
  • Abdominal aort anevrizması tanı ve izleminde
  • Tedavi sonrası kan akımının değerlendirilmesinde
  • Karaciğer, böbrekler, pankreas ve dalak kan akımının değerlendirilmesinde
Hızlı Randevu Formu

Kişisel bilgilerimin kullanılmasına ve iletişime geçilmesine izin veriyorum.